รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำยืน : 34260

อำเภอน้ำยืน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน (NAM YUEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 1 ถนนตลาด ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 045 371 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34260

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...