รหัสไปรษณีย์อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพิบูลมังสาหาร : 34110

อำเภอพิบูลมังสาหาร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร (PHIBUN MANGSAHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 16 หมู่ 3 ถนนวิพากย์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 045 441 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ