รหัสไปรษณีย์อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสำโรง : 34360

อำเภอสำโรง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34360    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง (BAN SAMRONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 174 หมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
โทรศัพท์ : 045 303 000
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ