รหัสไปรษณีย์อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนิคมพัฒนา : 21180

อำเภอนิคมพัฒนา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา (NIKHOM PHATTHANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038 636 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง