รหัสไปรษณีย์อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตาพระยา : 27180

อำเภอตาพระยา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
27180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา (TA PHRAYA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 693 หมู่ 1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
โทรศัพท์ : 037 269 072
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว