รหัสไปรษณีย์อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโคกสูง : 27120

อำเภอโคกสูง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
27120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ (ARANYAPRATHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 037 231 006
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ