รหัสไปรษณีย์อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนายูง : 41380

อำเภอนายูง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41380    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นายูง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นายูง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นายูง (NA YUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ 10 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
โทรศัพท์ : 042 257 126
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41380

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ