รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งฝน : 41310

อำเภอทุ่งฝน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน (THUNG FON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 164 หมู่ 11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310
โทรศัพท์ : 042 269 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...