รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งฝน : 41310

อำเภอทุ่งฝน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน (THUNG FON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 164 หมู่ 11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310
โทรศัพท์ : 042 269 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ