รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองวัวซอ : 41220 และ 41360

อำเภอหนองวัวซอ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ
41360    เฉพาะตำบลน้ำพ่น ตำบลหนองบัวบาน ตำบลหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ (NONG WUA SO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 042 298 288
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า (MAK YA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 92/1 หมู่ 1 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
โทรศัพท์ : 042 285 891
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...