รหัสไปรษณีย์อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวัดโบสถ์ : 65160

อำเภอวัดโบสถ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ (WAT BOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 178/9 หมู่ 4 ถนนวัดโบสถ์-แควน้อย ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ : 055 361 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ