รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาค้อ : 67270 และ 67280

อำเภอเขาค้อ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ
67280    เฉพาะตำบลเข็กน้อย ตำบลแคมป์สน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ (KHAO KHO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ 1 ถนนสะเดาะพง-แคมป์สน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์ : 056 728 071
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน (CAMP SON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 196 หมู่ 2 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
โทรศัพท์ : 056 750 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ