รหัสไปรษณีย์อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังทอง : 65130 และ 65220

อำเภอวังทอง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังทอง
65220    เฉพาะตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง (WANG THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055 311 171
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา (KAENG SOPHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
โทรศัพท์ : 055 293 329
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------------------------------------------------------------


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ