รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครพนม : 48000

อำเภอเมืองนครพนม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครพนม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม  (NAKHON PHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 208 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042 512 945
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ