รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครพนม : 48000

อำเภอเมืองนครพนม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครพนม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม  (NAKHON PHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 208 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042 512 945
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ