รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนสวรรค์ : 48190

อำเภอโพนสวรรค์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ (PHON SAWAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 5 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042 595 092
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  • ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ