รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงชัย : 57210

อำเภอเวียงชัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย (WIANG CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 053 769 234
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ