รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าวุ้ง : 15150 และ 15180

อำเภอท่าวุ้ง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง
15180    เฉพาะตำบลเขาสมอคอน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง (THA WUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 1 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
โทรศัพท์ : 036 481 244
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง (THA KHLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 369 หมู่ 9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180
โทรศัพท์ : 036 489 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 4-9
 • ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ