รหัสไปรษณีย์อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชัยบาดาล : 15130, 15190 และ 15230

อำเภอชัยบาดาล มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์
15190    เฉพาะตำบลนาโสม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ
15230    เฉพาะตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ (LAM NARAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 195 หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036 461 035
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ (LAM SONTHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 1 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ : 036 633 358
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง (THA LUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2/9-10 หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์ : 036 646 283
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ