รหัสไปรษณีย์อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเคียนซา : 84260 และ 84210

อำเภอเคียนซา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา
84210    เฉพาะตำบลพ่วงพรมคร รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระแสง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา (KHIAN SA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 329/2 หมู่ 7 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ : 077 387 020
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84260

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง (PHRASAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077 369 115
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ