รหัสไปรษณีย์อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชัยบุรี : 84350

อำเภอชัยบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84350    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี (CHAI BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5/39 หมู่ 3 ถนนเหนือคลอง-ควนสว่าง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
โทรศัพท์ : 077 367 345
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ