รหัสไปรษณีย์อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโซ่พิสัย : 38170

อำเภอโซ่พิสัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
38170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย (SEKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 338 หมู่ 1 ถนนโซ่พิสัย-ปากคาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042 485 156
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ