รหัสไปรษณีย์อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเซกา : 38150

อำเภอเซกา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
38150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เซกา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เซกา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เซกา (SEKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 154 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทรศัพท์ : 042 489 021
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ