รหัสไปรษณีย์อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสิชล : 80120 และ 80340

อำเภอสิชล มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิชล
80340    เฉพาะตำบลเสาเภา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สิชล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิชล (SICHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91/1 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ : 075 536 255
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา (SAO PHAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45/3 หมู่ 5 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
โทรศัพท์ : 075 367 264
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80340

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ