รหัสไปรษณีย์อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหัวไทร : 80170

อำเภอหัวไทร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร (HUA SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนอนุสรณ์ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 075 389 438
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ