รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านม่วง : 47140

อำเภอบ้านม่วง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง (BAN MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ 2 ถนนบ้านม่วง-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทรศัพท์ : 042 794 169
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ