รหัสไปรษณีย์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพรรณานิคม : 47130

อำเภอพรรณานิคม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม (PHANNA NIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 134 หมู่ 6 ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 042 779 125
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ