รหัสไปรษณีย์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพรรณานิคม : 47130

อำเภอพรรณานิคม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม (PHANNA NIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 134 หมู่ 6 ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 042 779 125
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...