รหัสไปรษณีย์อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตระการพืชผล : 34130

อำเภอตระการพืชผล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล (TRAKAN PHUET PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 4 ถนนเกษมสมบัติ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 045 481 181
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ