รหัสไปรษณีย์อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลำลูกกา : 12150 และ 12130

อำเภอลำลูกกา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา
12130    เฉพาะตำบลคูคต รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา (LAM LUK KA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 49 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 2569 1360
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต (RANG SIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2523 3835
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ