รหัสไปรษณีย์อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลำลูกกา : 12150 และ 12130

อำเภอลำลูกกา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา
12130    เฉพาะตำบลคูคต รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา (LAM LUK KA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 49 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 2569 1360
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต (RANG SIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2523 3835
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...