รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ออน : 50130

อำเภอแม่ออน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50130    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง (SAN KAMPHAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนสันกำแพง-เชียงใหม่ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053 332 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ