รหัสไปรษณีย์อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนครไทย : 65120

อำเภอนครไทย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครไทย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย (NAKHON THAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 113 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 055 389 295
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ