รหัสไปรษณีย์อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชาติตระการ : 65170

อำเภอชาติตระการ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ (CHAT TRAKAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 401 หมู่ 1 ถนนบ้านนา-นาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : 055 381 094
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ