รหัสไปรษณีย์อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชาติตระการ : 65170

อำเภอชาติตระการ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ (CHAT TRAKAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 401 หมู่ 1 ถนนบ้านนา-นาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : 055 381 094
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ