รหัสไปรษณีย์อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอเนินมะปราง : 65190

อำเภอเนินมะปราง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง (NOEN MAPRANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 615 หมู่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055 389 295
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ