รหัสไปรษณีย์อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอเนินมะปราง : 65190

อำเภอเนินมะปราง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง (NOEN MAPRANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 615 หมู่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055 389 295
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ