รหัสไปรษณีย์อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทับปุด : 82180

อำเภอทับปุด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
82180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด (THAP PUT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 58/7 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076 442 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  • ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  • ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  • ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  • ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  • ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา