รหัสไปรษณีย์อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท้ายเหมือง : 82120 และ 82210

อำเภอท้ายเหมือง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
82120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง
82210    เฉพาะตำบลลำแก่น หมู่ 1-3, 5-6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำแก่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง (THAI MUEANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 10/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076 571 489
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  • ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  • ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  • ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  • ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  • ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำแก่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำแก่น (LAM KAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 49/22 หมู่ 1 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210
โทรศัพท์ : 076 443 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ