รหัสไปรษณีย์อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตะกั่วป่า : 82110 และ 82190

อำเภอตะกั่วป่า มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
82110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า
82190    เฉพาะตำบลเกาะคอเขา ตำบลคึกคัก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า (TAKUA PA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนศรีเมือง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทรศัพท์ : 076 421 395
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  • ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  • ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  • ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  • ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง (BANG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 75/2 หมู่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
โทรศัพท์ : 076 593 254
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 82190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  • ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ