รหัสไปรษณีย์อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางสะพาน : 77140, 77190 และ 77230

อำเภอบางสะพาน มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
77140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน
77190    เฉพาะตำบลชัยเกษม ตำบลธงชัย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด
77230    เฉพาะตำบลทองมงคล ตำบลร่อนทอง (สภ. บางสะพาน, กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 147) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน (BANG SAPHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 36/13 หมู่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 032 691 239
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด (BAN KHUT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032 695 127
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง (RON THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50/7 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทรศัพท์ : 032 697 012
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ