รหัสไปรษณีย์อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางกระทุ่ม : 65110 และ 65210

อำเภอบางกระทุ่ม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
65110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม
65210    เฉพาะตำบลเนินกุ่ม ตำบลวัดตายม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม (BANG KRATHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 106/7 หมู่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 055 391 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ