รหัสไปรษณีย์อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปะทิว : 86160, 86210 และ 86230

อำเภอปะทิว มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว
86210    เฉพาะตำบลปากคลอง ตำบลดอนยาง ตำบลเขาไชยราช รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต
86230    เฉพาะตำบลสะพลี รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สะพลี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว (PATHIO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 92/1 หมู่ 3 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทรศัพท์ : 077 591 172
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86160

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต (MAP AMMARIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44/2 หมู่ 1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 077 578 477
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  • ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  • ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สะพลี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สะพลี (SAPHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5/4 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
โทรศัพท์ : 077 560 255
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ