รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนยวม : 58140

อำเภอขุนยวม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
58140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม (KHUN YUAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 492/1 หมู่ 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
โทรศัพท์ : 053 691 104
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ