รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีณรงค์ : 32150

อำเภอศรีณรงค์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สังขะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ (SANGKHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 233/1 หมู่ 1 ถนนโลห์สุวรรณ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
โทรศัพท์ : 044 571 225
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...