รหัสไปรษณีย์อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลำดวน : 32220

อำเภอลำดวน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน (LAMDUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โทรศัพท์ : 044 537 019
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์