รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสงขลา : 90000 และ 90100

อำเภอเมืองสงขลา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สงขลา
90100    เฉพาะตำบลเกาะยอ ตำบลพะวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พะวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา (SONGKHLA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 43 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074 313 607
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พะวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พะวง (PHA WONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 11/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074 333 040
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90100

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...