รหัสไปรษณีย์อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอภูกามยาว : 56000

อำเภอภูกามยาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พะเยา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา (ปณ. พะเยา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา (PHAYAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054 481 165
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 • ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 • ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...