รหัสไปรษณีย์อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปง : 56140

อำเภอปง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปง (PONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 310 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
โทรศัพท์ : 054 497 189
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ