รหัสไปรษณีย์อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพยุหะคีรี : 60130

อำเภอพยุหะคีรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี (PHAYUHA HKIRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 305 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056 341 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...