รหัสไปรษณีย์อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบรรพตพิสัย : 60180

อำเภอบรรพตพิสัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย (BANPHOT PHISAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 123/4 หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 056 279 106
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...