รหัสไปรษณีย์อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไพศาลี : 60220

อำเภอไพศาลี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี (PHAISALI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 836 หมู่ 1 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : 056 259 322
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ