รหัสไปรษณีย์อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไพศาลี : 60220

อำเภอไพศาลี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี (PHAISALI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 836 หมู่ 1 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : 056 259 322
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์