รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนเจดีย์ : 72170 และ 72250

อำเภอดอนเจดีย์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์
72250    เฉพาะตำบลสระกระโจม ตำบลทะเลบก หมู่ 1, 4-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ (DON CHEDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 731 หมู่ 5 ถนนรอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ : 035 591 040
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 2 และ 3
  • ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม (SA KRACHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 3 ถนนสระกระโจม-ดอนเจดีย์ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
โทรศัพท์ : 035 557 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4-10
  • ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ