รหัสไปรษณีย์อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแวงน้อย : 40230

อำเภอแวงน้อย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย (WAENG NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 12 ซอยเทศบาล 7 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
โทรศัพท์ : 043 499 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40002

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ