รหัสไปรษณีย์อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแวงใหญ่ : 40330

อำเภอแวงใหญ่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ (WAENG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์ : 043 496 050
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ