รหัสไปรษณีย์อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวิเชียรบุรี : 67180

อำเภอวิเชียรบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุเตย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย (PHU TOEI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทรศัพท์ : 056 797 440
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ