รหัสไปรษณีย์อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 



รหัสไปรษณีย์อำเภอวิเชียรบุรี : 67180

อำเภอวิเชียรบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุเตย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย (PHU TOEI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทรศัพท์ : 056 797 440
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ